Skip to content

Human Resources

Medewerkers, het belangrijkste kapitaal van elke organisatie 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een instrument dat wordt ingezet om medewerkers te betrekken bij het beleid en de uitvoering van de organisatie en om inzicht te krijgen wat er onder de medewerkers leeft, vaak in het beheer van Human Resources (HR). Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een goede indicator om te meten hoe medewerkers in de organisatie staan (tevredenheid, betrokkenheid, motivatie, loyaliteit) en wat de gevolgen hiervan zijn (werksfeer, verloop, verzuim, effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid en productiviteit). 

Medewerkers zijn hét visitekaartje van een organisatie en hebben een grote invloed op de tevredenheid van klanten. Daarnaast zorgen betrokken medewerkers voor innovatie, een lager verzuim en een lager verloop: aspecten die voor zowel werknemers als werkgever belangrijk zijn. In een maatschappij waar steeds minder geluisterd wordt is het belangrijk dit juist wel te doen op de plek waar menig persoon het vaakst is: op het werk. 

Er is één manier om te leren van medewerkers: vragen stellen! 

Collecthor helpt met het stellen van vragen via een online kwantitatief onderzoek, één van de manieren waarop een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan worden uitgevoerd. Na het maken van een vragenlijst waarin alle relevantie onderwerpen de revue passeren is het tijd om de vragenlijst in het platform te programmeren, een tool die zowel simpele als complexe vragenlijsten kan verwerken. Nog even een begeleidende tekst toevoegen en alle medewerkers kunnen worden uitgenodigd voor het onderzoek. Via een inventieve interne rapportagetool worden alle binnenkomende antwoorden verzameld, verwerkt en weergegeven: met een paar drukken op de knop heb je toegang tot alle gegeven antwoorden! Dit alles op een integere manier, bijvoorbeeld door de gegevens van de respondent te anonimiseren want integriteit is een belangrijk aspect in het doen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

Wat maakt Collecthor een toegevoegde waarde? 

Elke organisatie die van tevreden medewerkers de hoogste prioriteit maakt en dit datagedreven onderbouwt heeft steun nodig van een compleet pakket, een platform wat nu invulling geeft aan de behoefte maar ook meegroeit richting de toekomst. Connectie maakt met externe landschappen als Salesforce of PowerBI. Lukt het op een bepaald punt toch niet helemaal zelf en is er behoefte aan externe deskundigheid of kennis? Dan schakelen we de hulp in van Markteffect, een gerenommeerd marktonderzoeksbureau die bij elke stap ondersteuning kan bieden. Ook in die richting kan Collecthor meegroeien! 

Datagedreven verandering 

Een positieve verandering realiseren in de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers is een hele opgave. Het is daarom essentieel om te weten aan welke knoppen je moet draaien om het maximale resultaat te bereiken. We geloven in het maken van datagedreven beslissingen, op basis van de beste en meest relevante accurate inzichten.